Velkommen 

Taksering - Tilstandsrapport - Uavhengig kontroll - Verdivurdering

Alt innen takst og verdivurdering

Produkt- og bransjekompetanse

Vi innehar høy kompetanse på våre tjenester, og har over 30 års erfaring som utøvende  byggmester og takstmann,  og sørger for at du som kunde får de råd og tips du trenger!

Fornøyde kunder

Vi setter kundens ønsker i fokus, uavhengig av type arbeid som skal utføres.

Kvalitetsbevisst

Siden selskapets oppstart har kvalitet vert vårt fokus. Vi vet at kvalitet skaper trygghet, og holder oss til enhver tid oppdatert på lover og regler, og sørger for at våre produkter til enhver tid er i tråd med dagens krav til standard.

Hvem er vi?

Om oss

Vi er et sertifisert og godkjent takstforetak for verditakst av hytter, boliger og landbrukseiendommer, tilstandsrapport, skade og skjønn.

Vi er tilknyttet Norsk Takst, og utfører takstoppdrag i henhold til takstbransjens instrukser, og etiske regler.

Med  Mesterbrev som tømrermester, og 32 års erfaring  som takstmann med  kunden i fokus kan vi garantere en objektiv verdivurdering av din eiendom.

Ta kontakt for en hyggelig prat!

 

 

Din lokale takstmann

Vi ønsker å  være ditt naturlige valg når du trenger en uavhengig takstmann til å vurdere verdien på  din eiendom 

Våre priser

Priser 2023

Les mer ...

Tjenester

Takster for verdi og lån

En verditakst eller verdivurdering er en beregning av bygningens/boligens verdi slik den fremstår på befaringsdagen. Rapporten inneholder en beskrivelse av takstobjektet, arealet, samt beregning av markedsverdi og låneverdi basert på sammenlignbare salg i området, tilstand og beliggenhet. .

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en detaljert beskrivelse av eiendommens tilstand og vedlikeholdsmessige status på befaringstidspunktet.  Bygningsdelenes tilstand angis i grader av svekkelse, i forhold til  referansenivå,  og avvik som den bygningssakkyndige kan se eller kontrollere med enkle hjelpemidler. Bygningen vurderes ut fra hva som var krav på byggetidspunktet,  og hva man kan forvente i forhold til alder og normal slitasje.  Alvorlige avvik kommenteres med et anslag av utbedringskostnad.  Rapporten  kan leveres med eller uten verdivurdering. 

Tomtetakst

Ved taksering av tomter tas hensyn til beliggenhet, byggegrunn, topografi, sol og utsikt, mulighet for utnyttelse, størrelse,  og  reguleringsbestemmelser for eiendommen. Bestemmelsene gir informasjon om hva og hvor mye tomten kan bebygges med.

Tomter utenfor regulert område sjekkes mot kommunens planbestemmelser. 

Landbrukstakst

Landbrukstakst er en verdivurdering av landbrukseiendommer med bygninger, skog,  jord og rettigheter. Taksering av landbrukseiendommer er underlagt spesielle regler og lover, som konsesjonsloven, odelsloven og kommunale  vedtekter,  boplikt og priskontroll. Prisvurderingen er vanligvis basert på avkastningsverdi, etter landbruksdepartementets regler og lover.

Skadetakst

En skadetakst inneholder en  detaljert beskrivelse av en skade på bygning eller del av bygning, kombinert med utarbeidelse av kostnadsoverslag for utbedring

Forhåndstakst

En forhåndstakst er en verdivurdering av en planlagt utbygging av en eiendom slik den vil fremstå når den er ferdig. Rapporten er i prinsippet en verditakst med en  beskrivelse og en forventet pris på et bygg eller en eiendom slik den vil fremstå når den er ferdig. noe   som bankene krever i forbindelse med  sikkerhet for byggelån.

Reklamasjonstakst

Reklamasjonstakst kan være aktuell enten ved kjøp av brukt bolig, kjøp/oppføring av ny bolig, skade  eller  dårlig  utført arbeid på en bolig/bygning . Vi  hjelper deg med å finne en pris på en eventuell utbedring, eller erstatning, og  om den gitte skade er en skade som dekkes av  forsikringen.

Arealoppmåling

Ved kjøp, salg og utleie av bolig og næringslokaler er korrekt areal en vesentlig faktor for riktig verdisetting. NS3940, og Takstbransjens retningslinjer for arealmåling danner et svært godt grunnlag for de fleste situasjoner innen arealoppmåling

Uavhengig kontroll av lufttetthet og våtrom

I forbindelse med oppføring av boliger er det i PBL krav til uavhengig kontroll av lufttetthet og våtrom. Det er en tjeneste vi kan utføre.

Areal

BRUTTOAREAL (BTA); er areal av måleverdige deler begrenset av ytterveggs utside og til midt i vegg mot evt. naboleilighet eller fellesdel (for eksempel trapperom). hus.

BRUKSAREAL (BRA); er det areal som ligger innenfor omsluttende vegger (innside yttervegg og vegg mot evt. nabo eller fellesdel) fratrukket piper og kanaler som er over 0,5 kvadratmeter og vegger over 0,5m.

P-rom er bruksarealet av boligens primærdel, som betyr rom som stue, kjøkken, bad og andre rom man naturlig oppholder seg i.  

Dokumenter

Dokumenter

NØDVENDIGE DOKUMENTER TIL TAKSTEN

Foruten taksering av selve eiendommen skal takstmannen kontrollere hjemmelsdokumenter, eiendommens registerbetegnelse, eiendommens arealer samt andre dokumenter. Ved taksering er det en fordel at takstmannen får tilgang på nødvendige dokumenter. Når dokumentene foreligger ved befaring sparer oppdragsgiver både tid og eventuelle kostnader takstmannen har ved innhenting av nødvendig dokumentasjon.

FOR BOLIGER OG FRITIDSEIENDOMMER

Skjøte, eventuell festekontrakt, kjøpekontrakt, målebrev eller delingsforretning, situasjonskart, tegninger, oppgave over kommunale avgifter, forsikringspolise, ligningsverdi, tidligere takster mm.

FOR EIET SEKSJON:

Skjøte, kjøpekontrakt, tegninger, seksjonsbegjæring, fellesutgifter, siste årsberetning med regnskap for sameiet, ligningsverdi, tidl. takst/salgsoppgave, samt hvem som er forretningsfører.

FOR BORETTSLAG- OG AKSJELEILIGHETER: 

Adkomstdokumentetene (normalt deponert hos utlåner eller forretningsfører) evt. depoterklæring, kjøpekontrakt, siste årsberetning med regnskap, oppgave over andel fellesgjeld/formue (ligningsoppgave), husleie, tegninger, tidl. takst/salgsoppgave, samt hvem som er forretningsfører.

FOR LANDBRUK

Eiendomskart, skogplan, jordregister, driftsregnskap, leiekontrakter, forsikring, tegninger av bygninger, skjøte, og andre dokumenter som er relevant, og  kan ha betydning for verdsettelsen.

Ønsker du å komme i kontakt med oss?

Fyll ut skjemaet under, så vil vi kontakte deg iløpet av kort tid

918 98 840
Numedalsvegen 1472, 3622 SVENE
Orgnr 881 774 232
Norsk Takst
Norsk Takst

Medlem av Norsk Takst

Norsk Takst

Medlem av Norsk Takst

Mesterbrev
Mesterbrev

Lovbeskyttet tittel på en håndverksmester, og høyeste utdannelse i håndverksfagene.

Mesterbrev

Lovbeskyttet tittel på en håndverksmester, og høyeste utdannelse i håndverksfagene.